قول و قرارهای جوانان سرزمین من

قول و قرارهای جوانان سرزمین من
جوانان سرزمین من نسلی هستندکه پای آرمان‌ها و ارزش‌ها والای خود که همانا ادامه راه شهدا به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی است با قدرت ایستاده اند.
منبع خبر : iribnews.ir