افزایش تامین ارز برای واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای

افزایش تامین ارز برای واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای
منبع خبر : iribnews.ir