اقتصاد به روایت تصاویر در ۲۳ بهمن ۹۹

اقتصاد به روایت تصاویر در ۲۳ بهمن ۹۹
کوروس ۷؛ کراس اوور باکیفیت و فناورانه چینی تا خودرو‌های انقلابی را در اقتصاد به روایت تصاویر امروز ۲۳ بهمن ۹۹ می‌بینید.
منبع خبر : iribnews.ir