انقلابی در بخش کشاورزی

انقلابی در بخش کشاورزی
با ایجاد سامانه گرمسیری در اراضی کشاورزی شهرستان سرپل ذهاب ، ارزش افزوده محصولات کشاورزان این شهرستان مرزی چند برابر شده است.
منبع خبر : iribnews.ir