اوقات شرعی بیست و چهارم بهمن ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و چهارم بهمن ماه در سمنان


فهرست اوقات شرعی | سمنان

فهرست اوقات شرعی | سمنان

اوقات شرعی چهارم بهمن ماه در سمنان - خبرگزاری صدا و سیما

اوقات شرعی چهارم بهمن ماه در سمنان - خبرگزاری صدا و سیما
روزچهارشنبه

اوقات شرعی سمنان - اذان صبح ظهر مغرب به افق سمنان - باد صبا

اوقات شرعی سمنان - اذان صبح ظهر مغرب به افق سمنان - باد صبا
اذان صبح۰۵ : ۳۲

اوقات شرعی سمنان - باحساب

اوقات شرعی سمنان - باحساب
طلوع آفتاب۰۶ : ۵۸

اوقات شرعی بیست و چهارم بهمن ماه در سمنان - خبرگزاری صدا و سیما

اوقات شرعی بیست و چهارم بهمن ماه در سمنان - خبرگزاری صدا و سیما
اذان ظهر۱۲ : ۱۰

اوقات شرعی سمنان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سمنان - طلا

اوقات شرعی سمنان - زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سمنان - طلا
غروب آفتاب۱۷ : ۲۲

اوقات شرعی اول بهمن ماه در سمنان - خبرگزاری صدا و سیما

اوقات شرعی اول بهمن ماه در سمنان - خبرگزاری صدا و سیما
اذان مغرب۱۷ : ۴۲

اوقات شرعی بیست و چهارم بهمن ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و چهارم بهمن ماه در سمنان
نیمه شب

اوقات شرعی بیست و سوم بهمن ماه در سمنان - خبرگزاری صدا و سیما

اوقات شرعی بیست و سوم بهمن ماه در سمنان - خبرگزاری صدا و سیما
شرعی
منبع خبر : iribnews.ir