برگزاری اولین همایش مقاله کوتاه

برگزاری اولین همایش مقاله کوتاه
مسئول کانون خدمت علمی رضوی کرمانشاه از برگزاری اولین همایش مقاله کوتاه خبر داد.
منبع خبر : yjc.ir