تجارت خارجی مرز پرویزخان برای نخستین بار از مرز سه میلیارد دلار گذشت

تجارت خارجی مرز پرویزخان برای نخستین بار از مرز سه میلیارد دلار گذشت
منبع خبر : iribnews.ir