تظاهرات گسترده یمنی‌ها در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس

تظاهرات گسترده یمنی‌ها در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس


تظاهرات گسترده یمنیها در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس - ISNA

تظاهرات گسترده یمنیها در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس - ISNA

تظاهرات گسترده مردم یمن در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس و حمایت از ...

تظاهرات گسترده مردم یمن در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس و حمایت از ...
تظاهرات گسترده یمنیها در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس - ISNA

تظاهرات گسترده یمنیها در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس

تظاهرات گسترده یمنیها در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس
www.isna.ir › جهان › محور مقاومت

تظاهرات در صنعا و نیویورک برای محکومیت حملات آمریکا و انگلیس به ...

تظاهرات در صنعا و نیویورک برای محکومیت حملات آمریکا و انگلیس به ...
همچنین به گفته منابع یمنی تظاهرات گستردهای نیز در استان صنعا و دیگر مناطق برگزار شد و معترضان تجاوز آمریکا و انگلیس به یمن را محکوم کردند.

تظاهرات گسترده یمنیها در محکومیت تجاوز آمریکا و ... - خبرگزاری پانا

تظاهرات گسترده یمنیها در محکومیت تجاوز آمریکا و ... - خبرگزاری پانا
تظاهرات گسترده مردم یمن در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس و حمایت از ...

تظاهرات گسترده یمنیها در مخالفت با تجاوز آمریکا و انگلیس - ایسنا

تظاهرات گسترده یمنیها در مخالفت با تجاوز آمریکا و انگلیس - ایسنا
www.tasnimnews.com › بین الملل › آسیای غربی

تظاهرات گسترده یمنیها در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس

تظاهرات گسترده یمنیها در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس
همزمان با تظاهرات گسترده در صنعا ، تظاهراتهای دیگری در استانهای یمن در همبستگی با ملت فلسطین در غزه برگزار شد. بیانیه تظاهرات میلیونی مردم یمن.

تظاهرات گسترده در یمن در حمایت از غزه و مقاومت - ایسنا - ISNA

تظاهرات گسترده در یمن در حمایت از غزه و مقاومت - ایسنا - ISNA
تظاهرات گسترده یمنیها در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس

تظاهرات گسترده یمنیها در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس

تظاهرات گسترده یمنیها در محکومیت تجاوز آمریکا و انگلیس
www.iribnews.ir › عکس › خبری
منبع خبر : iribnews.ir