فقط با آزادی تمامی اسرای فلسطینی اسرای صهیونیست آزاد می‌شوند

فقط با آزادی تمامی اسرای فلسطینی اسرای صهیونیست آزاد می‌شوند
منبع خبر : iribnews.ir