قیمت ساخت با فروش مسکن چقدر فاصله دارد؟

قیمت ساخت با فروش مسکن چقدر فاصله دارد؟
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت هر متر مربع مسکن ساخته شده با قیمتی که به فروش آن حدود ۵۰۰ درصد فاصله دارد که این موضوع قابل تفسیر نیست.
منبع خبر : iribnews.ir