پایان تصویربرداری فصل سوم «نون خ»

پایان تصویربرداری فصل سوم «نون خ»
کارگردان سریال "نون خ" گفت: تصویربرداری این سریال تا دو هفته آینده به پایان می رسد و " نون خ " ، میهمان نوروزی مردم می شود.
منبع خبر : iribnews.ir