یخ آب آفت کشی طبیعی

یخ آب آفت کشی طبیعی
آبیاری درختان در زمستان از جمله روش های سنتی کشاورزان شهرستان شیروان است که به آن آفت کشی طبیعی گفته می شود.
منبع خبر : iribnews.ir