پهلوگیری کشتی ۵ هزارتنی روغن در بندر کاسپین

پهلوگیری کشتی ۵ هزارتنی روغن در بندر کاسپین
انزلی- تانکر ۵ هزارتنی روغن در راستای تأمین کالاهای اساسی کشور در بندر کاسپین انزلی پهلوگیری کرد.
منبع خبر : mehrnews.com