بمباران شیمیایی سردشت مدال نکبت بار تاریخ بر گردن مدعیان حقوق بشر

بمباران شیمیایی سردشت مدال نکبت بار تاریخ بر گردن مدعیان حقوق بشر
سردار جلالی در پیامی به مراسم بزرگداشت شهدای سردشت، بمباران شیمیایی سردشت را مدال نکبت بار تاریخ بر گردن مدعیان حقوق بشر عنوان کرد. متعهدیم تا روایتگر جنایتی باشیم که در فاجعه سردشت نه فقط بر کرد‌های عزیزمان که بر ملت ایران گذشت.
منبع خبر : iribnews.ir