واگذاری فرصت‌های سرمایه گذاری از طریق مزایده

واگذاری فرصت‌های سرمایه گذاری از طریق مزایده
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برخی از قرارداد‌های BOT در بندر امیرآباد درحال خاتمه است که در ماه‌های آتی از طریق مزایده به متقاضیان واگذار خواهند شد.
منبع خبر : iribnews.ir