آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است

آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است
دبیر ستاد حقوق بشر در همایش حقوق بشر آمریکایی، آمریکا را بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان عنوان کرد و گفت: آمار دقیق‌تر شهدای ترور در ایران بیش از ۲۵ هزار نفر است.
منبع خبر : iribnews.ir