پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی سه برابر می‌شود

پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی سه برابر می‌شود
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: بانک‌ها دو برابر آورده صندوق را تسهیلات می‌دهند و با این کار، پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، سه برابر می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir