انتقاد وادا از استثنا گرايي آمريکا

انتقاد وادا از استثنا گرايي آمريکا
​رئیس سازمان جهانی مبارزه با دوپينگ خواستار پایان استثناگرایی آمریکا شد.
منبع خبر : iribnews.ir