انتقال ۲۴ زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان و ژاپن به کشور

انتقال ۲۴ زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان و ژاپن به کشور
با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری و در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان ۲۴ زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان و ژاپن در یک هفته اخیر به زندان‌های داخل کشور منتقل شدند.
منبع خبر : mehrnews.com