حمایت ورزشکاران از اتحاد ملی

حمایت ورزشکاران از اتحاد ملی
جامعه ورزش با محکوم کردن اغتشاشات اخیر بر حفظ آرامش جامعه تاکید کردند.
منبع خبر : iribnews.ir