پایان مسابقات قهرمانی دفاع شخصی استان قم

مسابقات قهرمانی دفاع شخصی از سوی کمیته دفاع شخصی هیئت جودوی قم برگزار شد.
منبع خبر : yjc.news