ذخایر گازی آلمان رو به اتمام است

ذخایر گازی آلمان رو به اتمام است
تحریم‌های ضد روسی اتحادیه اروپا، کشور آلمان را با بحران در تأمین سوخت مواجهه کرده است.
منبع خبر : mehrnews.com