مردمی کردن امور از الزامات حکمرانی کارآمد است

مردمی کردن امور از الزامات حکمرانی کارآمد است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید نمود که مردمی و نهادینه کردن مشارکت مردم در عرصه‌های عمومی و اجتماعی، از الزامات حکمرانی کارآمد است.
منبع خبر : iribnews.ir