درگاه ملی مجوز‌ها باید شامل تمدید و توسعه مجوز‌ها هم بشود

درگاه ملی مجوز‌ها باید شامل تمدید و توسعه مجوز‌ها هم بشود
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:درگاه ملی الان فقط در مورد شروع کسب و کار‌ها ورود کرده و هنوز شامل تمدید و توسعه نیست که تمدید و توسعه هم باید در درگاه باشد.
منبع خبر : iribnews.ir