وضعیت رده‌های پايه کشتی

وضعیت رده‌های پايه کشتی
توجه به کشتی پایه، می‌تواند سکوی پرتاب ورزش ایران در بازی‌های المپیک باشد.
منبع خبر : iribnews.ir