ظرفیت‌های بی‌بدیل کردستان در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود

ظرفیت‌های بی‌بدیل کردستان در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: شایسته است ظرفیت‌های بی‌بدیل طبیعی، فرهنگی و تاریخی کردستان در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.
منبع خبر : yjc.news