سورتر یا تفکیک کننده هوشمند

سورتر یا تفکیک کننده هوشمند
سورتر یا تفکیک ساز هوشمند با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی ، محصولات را تفکیک و دسته‌بندی می کند.
منبع خبر : iribnews.ir