نوید سخنگوی دولت از تحول اقتصادی به نفع مردم

نوید سخنگوی دولت از تحول اقتصادی به نفع مردم
سخنگوی دولت اعلام کرد: تعهد و جوانی در وزارت اقتصاد، نوید روزهای خوب را می‌دهد؛ منتظر تحول اقتصادی به نفع مردم باشید.
منبع خبر : mehrnews.com