آغاز روند گرم شدن زمین

آغاز روند گرم شدن زمین
تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از فرانسه و بخشی از انگليس، عمق فاجعه خشکسالی در این کشور‌ها را نشان می‌دهد.
منبع خبر : iribnews.ir