قدرت ما باعث شده فکر حمله در ذهن دشمن کنار گذاشته شود

قدرت ما باعث شده فکر حمله در ذهن دشمن کنار گذاشته شود
سردار سلامی گفت: اگر امروز فکر حمله زمینی در ذهن دشمن منجمد و به کنار گذاشته شده به دلیل قدرت‌ نیروی زمینی ما است.
منبع خبر : iribnews.ir