چند درخواست اعضای تیم ملی والیبال دختران از معاون رئیس جمهور

چند درخواست اعضای تیم ملی والیبال دختران از معاون رئیس جمهور
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده عصر چهارشنبه از اردوی تیم ملی جوانان و نوجوانان والیبال دختران بازدید کرد.
منبع خبر : mehrnews.com