روز جهانی اهدای خون

روز جهانی اهدای خون
روز جهانی اهدای خون در شهرهای مختلف آذربایجان غربی گرامی داشته شد.
منبع خبر : iribnews.ir