بیش از ۳ هزار درخواست مردمی در مرکز ۱۳۷ ثبت شده است/ حوزه خدمات شهری بالاترین درخواست پیگیری

بیش از ۳ هزار درخواست مردمی در مرکز ۱۳۷ ثبت شده است/ حوزه خدمات شهری بالاترین درخواست پیگیری
رئیس سامانه ۱۳۷ شهرداری کرمانشاه گفت: در طی دو ماه گذشته، بیش از ۳ هزار تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری برقرار شده است.
منبع خبر : yjc.news