۸ هزار خدمات بهداشت و درمانی تحت پوشش بیمه هستند

۸ هزار خدمات بهداشت و درمانی تحت پوشش بیمه هستند
رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت گفت: در لایحه دولت بودجه بیمه‌هاگر دو برابر شده است و سه دهک اول جامعه به طور رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
منبع خبر : yjc.news